بازرگانی انجام

بیمه

بیمه در واردات به عنوان یک ابزار موثر برای کاهش و مدیریت ریسک مطرح است این بیمه می‌تواند شامل ریسک‌های حمل و نقل ، تاخیرها خسارت تغییرات نرخ ارز و تحویل ناقص کالا باشد

انواع بیمه واردات : بیمه حمل و نقل: این بیمه به جبران خسارت ناشی از آسیب‌های حین حمل و نقل کالا از کشور مبدا به مقصد کمک میکند بیمه ارز: با توجه به نوسانات نرخ ارز این بیمه به محافظت از وارد کنندگان در برابر خطرات تغییرات نرخ ارز کمک می‌کند  بیمه کیفیت و کمیت: این بیمه به جبران خسارات ناشی از اختلافات کیفی و کمی کالا در زمان تحویل می‌پردازد اهمیت بیمه در واردات: بیمه در واردات از اهمیت ویژه برخوردار است زیرا :
  1. به محافظت از سرمایه‌ها و تضمین سودآوری کسب و کار کمک می‌کند
  2. از اعتماد و اطمینان طرفین قرارداد محافظت می‌کند و به تسهیل تجارت بین‌المللی کمک می‌کند
  3. در مقابله با عدم قطعیت‌ها و ایجاد امنیت در تجارت کمک می ‌کند

شرکت بازرگانی انجام

انجام تجارت بین المللی بدون توجه به مدیریت ریسک میتواند منجر به خسارت های سنگینی شود بیمه در واردات یکی از راه های موثر برای مدیریت و این ریسک ها است و میتواند به تجارت اطمینان بیشتری در انجام معاملات بین المللی بدهد

Damage to containers inside customs