بازرگانی انجام

درباره ما

در شرکت بازرگانی انجام ، ما با ارائه خدمات در زمینه واردات و صادرات فعالیت های خود را پیش میبریم .

و در طی سالها که برای تولید محصولات خودمان اقدام به امر واردات و صادرات نمودیم و همچینین با ایجاد دفاتر فیزیکی در ایران ( تهران ، شیراز) ، چین ، روسیه ، امارات متحده عربی به جهت پیشبرد تجارتمان بر آن شدیم ؛ که از پتانسیل موجود خود در راستای رائه خدمات به شرکای تجاری خود بهره گیریم .

تجربه ما در این حوزه به ما این امکان را می دهد ؛ که نیاز های خاص شرکای تجاری خود را درک کنیم و از راه حل های سازگار ، با آن به صورت بهینه استفاده نمایم . همچنین میتوانیم از موقعیتهای جغرافیایی دفاتر خود و پرسنل کارآمدمان در این دفاتر ، به جهت ارائه خدمات خود ، بهره میبریم .

در شرکت بازرگانی انجام ، همواره در پی ارائه خدمات مطلوب با حفظ اصول اخلاقی حرفه ای هستیم .