بازرگانی انجام

ترخیص از گمرک

ترخیص کالا در امر واردات و تجارت بین‌المللی یک امر حیاتیست این فرایند به منظور اعمال مقررات تعریف شده توسط دولت و ارائه خدمات مرتبط با واردات کالا انجام می‌شود.

مراحل ترخیص کالا از قرار زیر است:

1) تعیین کد تعرفه:

در ابتدا باید کد تعرفه مرتبط با کالا وارد شده تعیین شود این کد تعرفه مشخص می‌کند که کالا به چه دسته‌بندی‌های مالیاتی و مقرراتی تعلق

2) ارائه اسناد

وارد کننده باید مدارک مرتبط با واردات کالا را با دستگاه‌های گمرکی ارائه دهد این مدارک شامل فاکتور فروش برگه حمل و نقل مجوزهای ویژه و سایر مدارک مورد نیاز می‌باشد

3) پرداخت مالیات و گمرکی:

بعد از تعیین ارزش کالا و کد تعرفه وارد کننده باید اقدام به پرداخت مالیات و گمرکی مرتبط به کالا نماید

4) بازرسی و تایید کالا

ممکن است جهت اطمینان از مطابقت با مقررات دولت گمرکی اقدام به بازرسی فیزیکی کالا نماید

5) تایید ترخیص:

پس از تایید مالیات و گمرکی و بازرسی کالا ترخیص کالا تایید می‌شود و کالا به وارد کننده تحویل داده می‌شود

6) تحویل کالا به مقصد نهایی:

وارد کننده می‌تواند به مقصد نهایی مد نظر خود کالا را حمل نماید.

همانطور که توضیح داده شد ترخیص کالا به معنی گذراندن کالاهای وارداتی از گمرک و دریافت مجوز ورود به کشور است این فرایند از قوانین و مقررات و مالیات‌ها همراه است و هدف آن کنترل کالاهای وارداتی و اطمینان از پرداخت تمامی حقوق مالیات‌های مربوط است و تمامی این فرایند بسته به نوع کالا مقدار و ارزش آن متغیر است و همچنین در هر کشوری ممکن است مراحل آن بیشتر یا کمتر باشد بنابراین توصیه می‌شود قبل از واردات کالا جهت پیشبرد بهتر این فرایند با یک متخصص در این زمینه مشورت نمایید گروه تجاری انجام در کلیه این مسیر همراه شماست